Živimo živote ratnika i živote tinejdžera. Te dvije ličnosti stalno dolaze u sukob. Jedan dio nas želi živjeti život punim plućima, drugi dio mora ratovati."

"Na putu u nepoznato"

 

Knjiga "Na putu u nepoznato" nastavak je knjige "Bore oko očiju". Obje knjige čine cjelinu Dnevnik bosanskog vojnika.

Radi se o dorađenom prepisu ratnih i poratnih dnevnika Saudina Bećirevića. Knjiga "Bore oko očiju" sadrži priče iz dnevnika zaključno sa 20. septembrom 1993. godine, a knjiga "Na putu u nepoznato" donosi priče koje je autor bilježio od 21. 9. 1993. do kraja rata. Također, knjiga sadrži i nekoliko zapisa iz poratnih dnevnika o snalaženju borca u miru.

Objavljivanjem knjige "Na putu u nepoznato" javnosti je u cijelosti dostupno najvrednije svjedočanstvo o oslobodilačkom ratu koji je Armija RBiH vodila ranih devedesetih.

Specifičnost ovog djela svakako je autorova pozicija. Naime, Bećirević se na početku rata zatekao sam u Sarajevu kao učenik četvrtog razreda srednje škole...

Odlučio je ostati u Sarajevu i prijaviti se dobrovoljno u Armiju RBiH. Njegov ratni put počinje na Gazinom Hanu u Sarajevu, a poslije će obići mnoga bh. ratišta. Od 1992. pa do kraja rata kada je napustio Armiju bio je član diverzantsko-izviđačkih jedinica.

U ratnim danima Saudin nije bio jedan od onih o kojima su pisale novine. Među saborcima je važio za najhrabrijeg vojnika. Za vrijeme rata, kada god je stigao, zapisivao je dešavanja u svoj dnevnik. Sklonost prema pisanju do kraja upotpunjava njegovu specifičnu poziciju – usamljen i hrabar osamnaestogodišnjak sa puškom u jednoj i olovkom u drugoj ruci...

Knjiga "Na putu u nepoznato" donosi iskrenu priču običnog čovjeka koji se susreće sa neprijateljem na jednoj, i nepravdama na drugoj strani. Istim skromnim tonom, kao u knjizi "Bore oko očiju", Bećirević ponovo osvaja čitaoca, ne dopuštajući mu da se od djela odvoji dok ne pročita i posljednju stranicu.

Saudin Bećirević ostavio je bez sumnje iza sebe najvrednije svjedočanstvo o ratu u Bosni i Hercegovini. Njegovo svjedočanstvo još je vrednije ako se uzme u obzir da je u rat ušao sa osamnaest godina. Radi se dakle o iskrenim zapisima golobradog mladića, zamalo dječaka, koji je časno i odano služio svojoj domovini do posljednjeg dana rata.

Kratka životna priča Saudina Bećirevića

Put knjige "Bore oko očiju"